Studium przypadku: jak działają ludzie naciągający na kupno Lotto Organizera?

Autor: Paweł Kata - Opublikowano: 4 marca, 2010

Na podstronie OSZUKANI komentarz zostawiła niedawno Syllviaczek, w którym podaje adres strony ludzi naciągających na zakup mojego Lotto Organizera.

Postaram się w tej chwili wyjaśnić jak działają ludzie, naciągający na zakup programu, i dlaczego – z punktu widzenia polskiego prawa – nic nie da się z tym zrobić.

Algorytm ich działania jest banalny:

1. Ściągają osobę zainteresowaną łatwymi pieniędzmi na swoją stronę, najczęściej korzystając przy tym z reklam Google.

2. Na stronie, aby „pobrać” program, należy najpierw zaakceptować regulamin. Nie da się przejść dalej, bez jego zaakceptowania (przycisk POBIERZ PROGRAM pozostaje szary). Tak wygląda to na zrzucie ekranu (kliknij, aby powiększyć):

Strona główna strony sprzedającej Lotto Organizera

Strona główna "sklepu" z Lotto Organizerem

3. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że zatwierdzenie regulaminu jest prawnie wiążące. Niestety, mało kto ma na tyle chęci, żeby przebijać się przez dziesiątki podpunktów, dlatego najczęstszym scenariuszem, prowadzącym właśnie do bolesnej straty pieniędzy, jest „zaptaszenie” zgody na warunki z regulaminu bez jego przeczytania.

Oto treść regulaminu, pochodząca z tej strony:

REGULAMIN SERWISU

I. Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Serwisu jest PAY-SMS.pl, e-mail:platnoscisms@onet.eu (zwana dalej: Organizatorem).
2. Serwis jest dostępny od 01 stycznia 2010 roku do odwołania.

II. Czas i miejsce trwania usługi
1. Usługa rozpocznie się dnia 01.01.2010 roku i trwać będzie do odwołania.
2. Usługa jest świadczona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Zasady korzystania z Serwisu
1. Serwis internetowy jest zoptymalizowany dla rozdzielczości 1920 x 1200.
2. Aby zakupić kod dostępu umożliwiający pobranie wybranego pliku lub dostępu do zablokowanej części strony należy podjąć decyzję dotyczącą wykonania płatności oraz jej sposobu:
a) Dokonać płatności kartą kredytową lub przelewem – w promocyjnej cenie 0,61zł lub 1,22zł.
Wpłaty promocyjne w wysokości określonej w serwisie realizowane są za pomocą serwisu PayPal
Kod dostępu wysyłany jest za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 48 godzin.
b) wysłać dwie wiadomości SMS pod numer 92500 z treścią odpowiadającą pożądanemu plikowi – podaną na właściwej stronie.
Koszt wysłania jednej wiadomości to 25 zł netto (30,50 z VAT) Koszt wysłania wiadomości SMS jest niezależny od planu
taryfowego abonenta. Całkowita cena to 50 zł netto (61 zł z VAT).
Obydwa SMSy należy wysłać z tego samego numeru telefonu. Dokonując płatności SMSem, kod zostanie wysłany automatycznie do kilkudziesięciu minut.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość Użytkownika ceny usługi oraz własnych możliwości finansowych.
4. Użytkownik płaci za otrzymany kod dostępu, a nie za plik lub dostęp do zablokowanej części serwisu. Po otrzymaniu kodu dostępu użytkownik nie ma prawa do żądania zwrotów kosztów za prawidłowo wykonaną usługę.
5. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z serwisu osób niepełnoletnich.
6. Zaakceptowanie regulaminu przez Użytkownika oznacza jego znajomość oraz akceptuje odpowiednie postanowienia ogólnego regulaminu świadczenia usług dostępnego na stronach serwisu.
7. W przypadku wysłania prawidłowych treści, zgodnie z ust. 2a, Użytkownik otrzyma SMSem zwrotnym Kod, który należy podać w miejscu nań przeznaczonym na stronie oferującej możliwość pobrania pliku lub dostępu do płatnej części serwisu. Jeśli Kod będzie prawidłowy, użytkownik zostanie skierowany na stronę z udostępnionym linkiem pozwalającym na pobranie oprogramowania lub na stronę z płatną częścią serwisu.
8. Kod otrzymany SMSem zwrotnym może być użyty tylko raz. Termin ważności Kodu wynosi 24 godziny licząc od dnia doręczenia.
9. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator nie odpowiada za skutki wysłania takiej wiadomości SMS i nie jest zobowiązany do aktywacji Usługi.

IV. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie, Klient zobowiązany jest zgłaszać Organizatorowi niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej platnoscisms@onet.eu
2. Reklamacja oprócz opisu problemu powinna zawierać: Datę i godzinę skorzystania z usługi, adres strony na jakiej wystąpił problem. Jeżeli reklamacja dotyczy płatności sms, należy również podać otrzymany kod dostępu i numer telefonu z jakiego został wysłany sms.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych.
4. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Organizator uzgodni z Klientem formę rekompensaty. W każdym wypadku wartość rekompensaty nie będzie wyższa niż opłata jaką naliczył operator telefonii komórkowej za wysłanie SMS Premium.

V. Postanowienia końcowe
1. Organizator dołoży wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian zasad Serwisu, w tym zmian opłaty za świadczenie Usługi.
3. Wysłanie SMSa pod numery obsługujące Serwis oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4. Obsługę techniczną Serwisu prowadzi pay-sms.pl
5. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające świadczenie usług w ramach Serwisu i nie ponoszą odpowiedzialności za treść informacji oferowanej Usługi.
6. Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące działania serwisu należy kierować na adres platnoscisms@onet.eu
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
- za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek okoliczności nie leżących po stronie Organizatora, a w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
- korzystanie z usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
- szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora,
- przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora,
8. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej.
9. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik nie ma prawa korzystania z Serwisu i Usługi.
10. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawopolskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora.
11. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Każdy, kto w pełni przeczytał regulamin, wie, że właściciele serwisu są chronieni z każdej strony: regulamin jest prawnie wiążący, serwis optymalizowany do bardzo wysokich rozdzielczości (co tłumaczy niemożność przeczytania gwiazdki), wszystkie ceny podane, brak zwrotu kosztów, itp. itd.

Niestety, większości ludzi nie chce się czytać regulaminów, a wtedy właściciele tej strony mają ich w garści. Prowadzi to do…

4. Wyświetlenia strony z „ofertą”. Zgodnie ze starą maksymą „obraz wart tysiąca słów”, zrobiłem tej stronie zrzut ekranu, który prezentuję poniżej (kliknij, aby powiększyć):

Serwis sprzedający Lotto Organizera

Serwis sprzedający Lotto Organizera

Każdy, kto ze zrozumieniem przeczyta tekst (bezczelne pierdoły o kawie dla informatyków pomijam) wie, że albo program kupi się za 61 groszy, wykonując przelew, albo wyśle dwa SMS’y. Treść jest skonstruowana tak, że na pierwszy rzut oka, wysyłając 2 smsy zapłacimy jedyne 1.22 PLN (2 * 61 gr). Niestety, to, czego nie widać, ukryte jest na dole strony, w obszarze zwanym potocznie below the fold czyli pod „zagięciem”. Co można tam zobaczyć? Sprawdźmy…

To, czego nie widać od razu

To, czego nie widać od razu

„Cena jenego smsa wynosi 25zł netto / 30,50 z VAT.
Aby otrzymać kod dostępu do pliku należy wysłać 2 smsy
Calkowita cena to 50zł netto/ 61zł z VAT.”
(pisownia oryginalna)

Plus kilka mniej istotnych informacji…

Każdy, kto wysłał dwa SMS’y jest w tym momencie zapewne mocno wku****ny, ale nic nie można zrobić: aby zobaczyć tę stronę, należało zgodzić się na warunki przedstawione w regulaminie, czyli m.in.:

III.1 Serwis internetowy jest zoptymalizowany dla rozdzielczości 1920 x 1200.
III.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość Użytkownika ceny usługi oraz własnych możliwości finansowych.

oraz

III.4 Użytkownik płaci za otrzymany kod dostępu, a nie za plik lub dostęp do zablokowanej części serwisu. Po otrzymaniu kodu dostępu użytkownik nie ma prawa do żądania zwrotów kosztów za prawidłowo wykonaną usługę.

I w tym momencie bezpowrotnie tracimy 61 złotych.

5. Nie mógłbym zapomnieć o znakomitej opcji opłacenia „kawy dla informatyków” przelewem, która – jak na złość – nie działa. Pisząc ten artykuł sam chciałem kupić „przelewem” swój własny program. Wszak 61 groszy to w końcu nie majątek, a jakiś informatyk napije się za to kawy. Kliknąłem ikonkę karty VISA i co się stało….

Przelewu jednak nie można wykonać

Przelewu jednak nie można wykonać

Ale lipa! Informatyk od kawy nie może w tej chwili odbierać pieniędzy… jaka szkoda :-/ Muszę zatem skorzystać z kupna przez SMS, prawda?

6. I tak to wygląda w praktyce.

Dalszy ciąg tej opowieści wygląda już dosyć standardowo:

 • klient otrzymuje kod,
 • pobiera bezpłatnego Lotto Organizera,
 • program nie działa jak należy bo wersja z prawem do rozpowszechniania nie była aktualizowana od dawna,
 • klient się denerwuje,
 • odkrywa prawdziwy koszt „usługi”,
 • teraz to już łapie mega-bulwersa,
 • naciska w programie guzik z napisem KONTAKT…
 • i – kolokwialnie mówiąc – jebie mnie z góry na dół, wyzywa od chujów, złodziei i wygraża policją, sądami i jeszcze gorszymi sprawami.

Fajnie, prawda? Nadmienić muszę, że zdarzają się osoby kulturalne. Stanowią niestety może z 10% wszystkich, którzy piszą do mnie maile w tej sprawie.

Mam nadzieję, że dzięki temu, że przedstawiłem dokładnie, jak działa ten mechanizm naciągania na „zakup kodów”, ustrzegę Was przed wydatkami. Z tego, co wywnioskowałem próbując zapłacić za swój program przelewem, ludzie odpowiedzialni za ten serwis mają jeszcze kilka innych „okazji”, takich jak:

 • przyspieszacz systemu,
 • telewizja przez internet,
 • emotikonki,
 • nauka angielskiego,
 • nauka niemieckiego,
 • płaski brzuch w 40 dni,
 • odchudzanie,
 • przepisy.

Na koniec prośba ode mnie:

Opowiedzcie o tym naciąganiu komu się da. Wyślijcie linka do tego wpisu swoim bliskim, znajomym, kolegom z pracy – każdemu, kogo znacie, a kogo zainteresowania obracają się wokół Lotto i bukmacherki. Jest to jedyny sposób, jaki przychodzi mi do głowy, który pozwoli zniszczyć ten proceder – jeżeli wszyscy będą wiedzieli o naciąganiu, nikt się nie będzie na nie nabierał i właściciele tych serwisów sami spakują manatki.

Przykładowy mail do skopiowania:

Przyjacielu/Przyjaciółko,

Wiem, że interesujesz się tematyką Lotto i zakładów bukmacherskich, dlatego pragnę Cię ostrzec: ostatnio doszły mnie słuchy o próbach naciągnięcia na program do wygrywania w Totolotka. O wszystkim przeczytasz tutaj:

http://tnij.org/lotto-naciagacze

Prześlij tą informację do każdego, kogo znasz, a kto również interesuje się wygrywaniem w lotto i na zakładach.

Z uszanowaniem,
(Twoje imię)

P.S. Zamykam komentarze pod tym wpisem. Jeżeli chciałbyś podyskutować, napisz proszę na tej stronie.

Wpisy o podobnej tematyce:

Nie można komentować tego wpisu.

Previous post:

Next post: