Systemy Lotto

Autor: Paweł Kata - Opublikowano: 5 maja, 2006 · 37 odpowiedzi

Co to jest system? Zbiór kombinacji wybranych z podzbioru wszystkich możliwych kombinacji dla danej gry, mający na celu zagwarantowanie uzyskania ściśle określonej wygranej w przypadku trafienia określonej ilości liczb z podzbioru liczb przyjętego do utworzenia systemu.

To była wersja skomplikowana. Wersja prosta brzmi: system to kombinacja lub kombinacje, przy pomocy których staramy się trafić konkretną ilość liczb. Specjalnie napisałem „kombinacja lub kombinacje”, gdyż jeden zakład (choćby na chybił-nie-trafił), też jest systemem — w końcu jest to jedna kombinacja wybrana z podzbioru wszystkich kombinacji stanowiących grę.

Systemy mają swoje oznaczenia. Wprawdzie nie zostały one poddane standaryzacji (a szkoda), ale dobrze jest, gdy oznaczenie systemu mówi nam o następujących rzeczach:

  • ilość liczb w kombinacji
  • z jakiego podzbioru liczb
  • rozdysponowana w ilu zakładach
  • gwarantująca jakie trafienie
  • przy ilu trafionych z podzbioru liczbach.

I tak, np. 6/9/12-3/4 (parametry przykładowe, wzięte z sufitu!) oznacza, że:

  • na zakładzie skreślamy 6 liczb,
  • wybranych z 9,
  • kombinacje rozdysponowane są na 12-tu zakładach,
  • i gwarantują trafienie jednej trójki z sześciu liczb, o ile w typowanym zbiorze 9 liczb trafimy 4.

Czasem w nazwie systemu umieszcza się oznaczenia literowe, ułatwiające rozczytanie kolejnych liczb. Dla przykładu: 6S9L12Z-GWAR3/4 oznacza to samo, co 6/9/12-3/4. Kolejne literki oznaczają: skreślenia, ilość liczb w systemie, ilość zakładów. GWAR, jak się nie trudno domyśleć, sugeruje gwarancję.

Warto wspomnieć, że jeżeli w nazwie systemu występuje (zazwyczaj na początku) literka „i”, oznacza to, że system jest matematycznie idealny.

Właśnie… system matematycznie idealny. Cóż to takiego? Jest to jeden z rodzajów systemów charakteryzujący się pewnymi specyficznymi cechami. Biorąc pod uwagę owe właściwości systemów (związane zarówno z budową samego systemu jak i możliwościami jakie oferuje) możemy wyróżnić następujące rodzaje:

SYSTEMY PEŁNE – charakteryzują się tym, że zawierają wszystkie możliwe do utworzenia kombinacje z danego podzbioru liczb. Przykładowo, wszystkie kombinacje dla systemu 2/4/6-2/2 wyglądają następująco (numer zakładu -> obstawiana kombinacja):

01 -> 1, 2
02 -> 1, 3
03 -> 1, 4
04 -> 2, 3
05 -> 2, 4
06 -> 3, 4

Zalety:
– najwyższe możliwe wygrane w przypadku wytypowania właściwej ilości liczb

Wady:
– wysokie koszty gry (obstawiamy wszystkie możliwe kombinacje), zwłaszcza przy większej ilości liczb w systemie.

Zastosowanie:
Rzadko stosuję systemy pełne ze względu na ich kosztowność. Jeżeli już gram, to najczęściej pełnymi 2/4/6-2/2, 4/5/5-3×2/2 i 5/6/6-3×3/3. Nie oferują kosmicznych zysków, ale za to spokojnie można przy ich zastosowaniu obstawiać jakiś zestaw przez dłuższy okres czasu i nie spłukać się finansowo w przypadku niepowodzenia. Dodatkowo, jeżeli ktoś czuje się na siłach, można dokoptować do każdego z nich jedną lub dwie liczby twarde i wtedy zaczyna się robić naprawdę przyjemnie :-)

SYSTEMY SKRÓCONE – zawierają pewną ilość kombinacji pochodzących z systemu pełnego, dobraną w taki sposób, aby zagwarantować konkretną wygraną w przypadku trafienia odpowiedniej ilości liczb. Dla przykładu, wspomniany powyżej system pełny 2/4/6-2/2 można wyrzucając dwa dowolne zakłady skrócić do 2/4/4-2/3. Obowiązuje jednak zasada „coś za coś” i z obniżką kosztów gry idzie w parze obniżenie gwarancji.

System wygląda następująco:

01 -> 1, 3
02 -> 1, 4
03 -> 2, 4
04 -> 3, 4

I gwarantuje nam trafienie dwójki w przypadku, gdy trzy spośród czterech wziętych do systemu liczb zostaną wylosowane. Trafienie dwóch liczb daje nam 66% szansę na dwójkę. Rysująca się relacja jest prosta do wychwycenia: w tym konkretnym przypadku zmniejszenie kosztu gry o 1/3 doprowadziło do takiego samego zmniejszenia minimalnej gwarancji (uwaga: to nie jest generalna zasada, którą można zastosować do wszystkich systemów!).

Zalety:
– mniejszy koszt gry,
– możliwość dopasowania systemu do konkretnych oczekiwań.

Wady:
– dużo mniejsza szansa na trafienie głównych wygranych.

Zastosowanie:
Może popełniam błąd, ale postępuję odwrotnie do zasady „mierz wysoko” i nie gram o najwyższe wygrane. Wolę zyskać mniej, wydając mniej. Właśnie dlatego systemy skrócone (a w szczególności ich „matematycznie idealny” wariant) stosuję najczęściej. Nie mam swojego „ulubieńca”, ponieważ systemy dobieram indywidualnie do przewidywanych liczb i dostępnych środków finansowych.

SYSTEMY MATEMATYCZNIE IDEALNE (SMI) – systemy skrócone charakteryzujące się tym, że każda liczba i każda para występuje w nich dokładnie tyle samo razy. Dzięki temu systemy te są dużo bardziej „wyważone”, oferując najbardziej wyśrubowaną gwarancję jaką tylko można uzyskać w systemach skróconych. Proces ich tworzenia jest nieco skomplikowany, poza tym nie każda kombinacja ilości skreśleń i liczb wybranych do systemu pozwala na stworzenie takiego systemu.

Zalety:
– oferują najlepszą możliwą gwarancję,
– dostępne jest darmowe narzędzie do konstruowania tych systemów.

Wady:
– nie każda kombinacja parametrów (ilość skreśleń i liczb) zezwala na utworzenie systemu,
– brak wpływu na wielkość systemu może powodować wysokie koszty,
– proces tworzenia jest skomplikowany i (przy „odważniejszych” parametrach) długotrwały.

Zastosowanie:
Systemy matematycznie idealne stosuję zawsze wtedy, gdy za rozsądne pieniądze można zastąpić nimi zwykłe systemy skrócone i gdy czas tworzenia takiego systemu nie będzie astronomiczny.

SYSTEMY REDUKCYJNE – systemy skrócone, charakteryzujące się dodatkowymi wymaganiami, jakie muszą spełniać kombinacje, wchodzące w skład systemu, np. suma liczb stanowiących kombinację musi znaleźć się w konkretnym przedziale albo w kombinacji musi wystąpić określona ilość liczb parzystych.

Zalety:
– niższe koszty gry,
– możliwość celowania w wygrane wyższych stopni,
– można pozwolić sobie na większą ilość liczb wziętych do systemu.

Wady:
– brak bezpośredniego wpływu na ilość zakładów,
– konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na analizy związków zachodzących między liczbami,
– trudności w określaniu gwarancji.

Zastosowanie:
W praktyce systemy te nadają się tylko do gier Duży Lotek, Express Lotek i Twój Szczęśliwy Numerek. Dzieje się tak z prostej przyczyny: w wymienionych wyżej grach ilość liczb skreślanych na zakładzie jest równa ilości liczb losowanych. W Multi Lotku jest inaczej: w zależności od tego ile obstawiamy liczb, stosunek losowanych do skreślanych waha się w granicach 2 – 20. Przez to zarówno analiza losowań pod kątem związków między liczbami, jak i tworzenie systemów wykorzystujących owe związki jest znacznie utrudniona.
Niemniej jednak dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów redukcyjnych mamy możliwość jednoczesnego obniżania kosztu gry i w pewnym sensie „rzeźbienia” systemu. Więcej szczegółów na temat systemów redukcyjnych w osobnych artykułach.

SYSTEMY LOSOWE – gdy ktoś w kolekturze wykupuje 8 zakładów Dużego Lotka na chybił-trafił, wtedy obstawia systemem losowym.

Zalety:
– nie trzeba zastanawiać się nad wyborem liczb i wypełnianiem zakładów.

Wady:
– zerowy wpływ na inwestowane w grę pieniądze.

Zastosowanie:
Dwa słowa: marnowanie pieniędzy. Moim zdaniem, oczywiście.

SYSTEMY ŁAŃCUCHOWE – takie systemy skrócone, których głównym założeniem jest to, że grający stara się trafić możliwie najwięcej liczb znajdujących się blisko siebie. Definicja jest nieco nieprecyzyjna, zatem przykład:

Mamy 9 liczb: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Powiedzmy, że chcemy zagrać na 5 skreśleń, zatem nasze liczby rozpisujemy następująco:

01 -> 1, 2, 3, 4, 5
02 -> 2, 3, 4, 5, 6
03 -> 3, 4, 5, 6, 7
04 -> 4, 5, 6, 7, 8
05 -> 5, 6, 7, 8, 9

Myślę, że sposób postępowania przy tworzeniu systemów tego typu jest łatwy do wychwycenia.

Załóżmy, że w dziewięciu wybranych trafiamy następujące 5 liczb: 3,4,5,6,7. Co się wtedy dzieje? Cieszymy się z wygranych 354 PLN, gdyż mamy trafioną „piąteczkę”, dwie „czwórki” i dwie „trójki”! A gdybyśmy tak trafili również 5 liczb, ale nieco innych… np. 1,2,6,8,9? Wtedy już nie będzie tak wesoło, bo „wytarabanimy” całe 2 złote (jedna „trójka”, trzy „dwójki” i „jedynkę”).

W obu przypadkach trafiliśmy dwie piątki, ale w zależności jak rozłożyły się liczby, zysk wahał się od 2 do 354 złotych.

Zalety:
– niewielka ilość zakładów do obstawienia,
– łatwość rozpisania takiego systemu.

Wady:
– duża nieprzewidywalność wyników gry takim systemem,
– nierówny udział liczb w systemie (w wymienionym przykładzie 1 i 9 występują tylko jeden raz).

Zastosowanie:
Popularność tych systemów mówi sama za siebie, jednak jeżeli znalazłby się ktoś, kto potrafiłby skutecznie typować liczby w skupiskach — wtedy na pewno wartość tego podejścia do gry znacznie by wzrosła.

SYSTEMY ZŁOŻONE – jak sama nazwa wskazuje, powstają z połączenia dwóch lub więcej systemów. Dla przykładu: z systemów 2/3/3-2/2 i 2/4/6-2/2 można utworzyć następujący system 4/7/18:

Zestaw liczb A: 1, 2, 3
Zestaw liczb B: 4, 5, 6, 7

System 2/3/3-2/2:

01 -> 1, 2
02 -> 1, 3
03 -> 2, 3

System 2/4/6-2/2:

01 -> 4, 5
02 -> 4, 6
03 -> 4, 7
04 -> 5, 6
05 -> 5, 7
06 -> 6, 7

System 4/7/18:

01 -> 1, 2, 4, 5
02 -> 1, 2, 4, 6
03 -> 1, 2, 4, 7
04 -> 1, 2, 5, 6
05 -> 1, 2, 5, 7
06 -> 1, 2, 6, 7
07 -> 1, 3, 4, 5
08 -> 1, 3, 4, 6
09 -> 1, 3, 4, 7
10 -> 1, 3, 5, 6
11 -> 1, 3, 5, 7
12 -> 1, 3, 6, 7
13 -> 2, 3, 4, 5
14 -> 2, 3, 4, 6
15 -> 2, 3, 4, 7
16 -> 2, 3, 5, 6
17 -> 2, 3, 5, 7
18 -> 2, 3, 6, 7

Jak można zauważyć, system powstał poprzez połączenie kombinacji z obu systemów składowych w sposób „każda z każdą”, stąd ilość zakładów w systemie złożonym jest iloczynem ilości zakładów tworzących poszczególne systemy. W tym wypadku:

3 zakłady x 6 zakładów = 18 zakładów

Gwarancja w przypadku systemu złożonego jest nieco trudniejsza do wyznaczenia i zależy od tego ile liczb padnie w każdym z zestawów wybranych do poszczególnych systemów składowych.

W tym konkretnym wypadku przy trafieniu dwóch dowolnych liczb bez względu na to, jak są rozdysponowanie między zestawami, mamy zagwarantowane conajmniej 3 „dwójki”.
Gdy trafimy dwie liczby w pierwszym zestawie, mamy sześć dwójek. Ta sama sytuacja w zestawie drugim daje zaledwie trzy „dwójki”.

Zalety:
– duża swoboda w doborze parametrów systemów składowych,
– większa szansa na wygrane niższych stopni.

Wady:
– skomplikowane wyznaczanie gwarancji,
– zazwyczaj duże ilości zakładów do obstawienia.

Zastosowanie:
Wartościowa metoda gry w przypadku, gdy nasze typowania opieramy na badaniu wypadalności liczb w poszczególnych zestawach. Można wtedy połączyć dwa lub trzy takie zestawy w system i oczekiwać wygranej nawet wtedy, gdy w samych zestawach wypadnie niewielka ilość liczb. Niestety jest to metoda dość kosztowna i raczej nie nadaje się do codziennego grania (chyba, że kogoś na to stać).

SYSTEMY STREFOWE – są dość podobne do opisanych wyżej systemów złożonych, z tą różnicą, że zamiast łączyć całe systemy, łączymy poszczególne zestawy liczb. Zasadę wyjaśnię na poniższym przykładzie:

Mamy 3 zestawy liczb:
– zestaw A: 1, 2, 3
– zestaw B: 4, 5
– zestaw C: 6, 7, 8, 9

Teraz łączymy liczby z tych zestawów w trójki w taki sposób, żeby w trójce wystąpiła jedna liczba z każdego zestawu (zakład -> liczba z zestawu A, liczba z zestawu B, liczba z zestawu C):

01 -> 1, 4, 6
02 -> 1, 4, 7
03 -> 1, 4, 8
04 -> 1, 4, 9
05 -> 1, 5, 6
06 -> 1, 5, 7
07 -> 1, 5, 8
08 -> 1, 5, 9
09 -> 2, 4, 6
10 -> 2, 4, 7
11 -> 2, 4, 8
12 -> 2, 4, 9
13 -> 2, 5, 6
14 -> 2, 5, 7
15 -> 2, 5, 8
16 -> 2, 5, 9
17 -> 3, 4, 6
18 -> 3, 4, 7
19 -> 3, 4, 8
20 -> 3, 4, 9
21 -> 3, 5, 6
22 -> 3, 5, 7
23 -> 3, 5, 8
24 -> 3, 5, 9

Wyszły nam 24 kombinacje, co zgadza się z iloczynem ilości liczb z poszczególnych zakładów:

3 liczby (A) x 2 liczby (B) x 4 liczby (C) = 24 zakłady

Pozostaje kwestia gwarancji, z której wyznaczeniem podobnie jak w systemach złożonych, jest trochę zabawy. Niemniej jednak zawsze wiadomo jedno: wystarczy trafić po jednej z liczb w każdym zestawie, żeby zagwarantować sobie posiadanie zakładu z wszystkimi trafieniami i, zazwyczaj, kilku wygranych niższego stopnia. Jeżeli choćby w jednym zestawie trafimy więcej niż jedną liczbę, a pozostałe będą miały conajmniej jedno trafienie… wtedy spływa na nas rzeka pieniędzy. Przykładowo uzyskaliśmy następujące trafienia: 2 liczby w zestawie A, 1 w zestawie B i 2 w zestawie C, można obliczyć, że mamy trafione 2x1x3=6 trójek. Jeżeli jednak choćby jeden z zestawów zostanie wytypowany błędnie (zero trafień), to rzadko kiedy uda się odzyskać włożone w grę pieniądze.

Zalety:
– wystarczy trafić po jednej liczbie w zestawie i mamy JACKPOT.

Wady:
– przy większych zestawach niemiłosiernie wysokie koszty gry, przewyższające nieraz nawet możliwą wygraną.

Zastosowanie:
Jeżeli często trafiamy conajmniej jedną liczbę w naszych zestawach, warto zastanowić się nad grą tymi systemami. Koszty są dość wysokie, ale zawężając ilość liczb w zestawie można pokusić się o trafianie wygranych niższego stopnia. Taka gra na trzy zestawy po dwie liczby daje nam dość ciekawe możliwości w grze o trójkę, a jeżeli jeszcze uzupełnić taki systemik o pewniaka… mogłoby być interesująco :-)

SYSTEMY 100% – na sam koniec zostawiłem owiane legendami, znienawidzone przez rzesze graczy i kosztujące fortunę systemy stuprocentowe. Są to systemy, a raczej sposoby gry, sprzedawane za pośrednictwem telegazety, internetu i innych mediów, wabiące nas hasłami w stylu „dorób sobie do pensji”, „dzięki mojemu sposobowi będziesz bogaty”, „zarobiłem w marcu 3245, w kwietniu 1668, a w maju aż 5678 złotych!” itp. a w rzeczywistości stanowiącymi kolejny wariant gry na tzw. progresję, czyli podbijanie stawki.

Chyba najsłynniejszym systemem stuprocentowym jest ZOOM. Nie będę się tu na jego temat rozpisywał, bo wszyscy go znają (a ci, co nie znają, będą mogli się z nim i jemu podobnymi zapoznać w jednym z artykułów na g-lotto), ale stanowczo zaznaczę jedno: TE SYSTEMY FAKTYCZNIE SĄ STUPROCENTOWE! Problem w ich wykorzystaniu leży gdzie indziej: mało kogo stać na to, żeby grać nimi aż do osiągnięcia wygranej. I tu jest pies pogrzebany.

Najprostszym systemem stuprocentowym jest gra w Multi Lotka na parkę liczb. W momencie, gdy parka pada — inkasujemy gotówkę. Gdy nie pada, wysyłamy tę samą parkę na następne losowanie, z tym, że gramy za większą stawkę. Statystycznie parka powinna wypaść raz na około 16 losowań. Praktyka zna przypadki, gdy dana dwójka liczb nie występowała razem przez ponad dwieście losowań.

Teraz zonk: a co, jeżeli byłoby mnie stać na to, żeby obstawiać te 200 losowań? Wygrałbym na 100%! No ale mnie nie stać, więc te metody gry nie są dla mnie. Inna sprawa, że gdybym miał pieniędzy na tak długie podbijanie stawki to granie w Lotto miałbym w szanownym poważaniu.

Zatem…

Zalety:
– faktycznie, na 100% można wygrać…

Wady:
– jeżeli ma się pieniądze na grę :-)

Zastosowanie:
Systemy przeznaczone tylko dla obrzydliwie bogatych, ortodoksyjnych fanów Lotto, dla których codzienne oglądanie losowania jest jednocześnie rytuałem i najlepszą telenowelą.

To tyle odnośnie gry systemowej. Nie pozostaje mi już nic innego jak tylko życzyć pełnej sukcesów gry przy jak najmniejszych wydatkach.

PS. Jak zwykle, zachęcam do komentowania moich wypocin :-)

{ 35 odpowiedzi }

Nie można komentować tego wpisu.

{ 2 trackbacki }

Previous post:

Next post: