Systemy Lotto

Autor: Paweł Kata - Opublikowano: 5 maja, 2006 · 37 odpowiedzi

Co to jest system? Zbiór kombinacji wybranych z podzbioru wszystkich możliwych kombinacji dla danej gry, mający na celu zagwarantowanie uzyskania ściśle określonej wygranej w przypadku trafienia określonej ilości liczb z podzbioru liczb przyjętego do utworzenia systemu.

To była wersja skomplikowana. Wersja prosta brzmi: system to kombinacja lub kombinacje, przy pomocy których staramy się trafić konkretną ilość liczb. Specjalnie napisałem „kombinacja lub kombinacje”, gdyż jeden zakład (choćby na chybił-nie-trafił), też jest systemem — w końcu jest to jedna kombinacja wybrana z podzbioru wszystkich kombinacji stanowiących grę.

Systemy mają swoje oznaczenia. Wprawdzie nie zostały one poddane standaryzacji (a szkoda), ale dobrze jest, gdy oznaczenie systemu mówi nam o następujących rzeczach:

  • ilość liczb w kombinacji
  • z jakiego podzbioru liczb
  • rozdysponowana w ilu zakładach
  • gwarantująca jakie trafienie
  • przy ilu trafionych z podzbioru liczbach.

I tak, np. 6/9/12-3/4 (parametry przykładowe, wzięte z sufitu!) oznacza, że:

  • na zakładzie skreślamy 6 liczb,
  • wybranych z 9,
  • kombinacje rozdysponowane są na 12-tu zakładach,
  • i gwarantują trafienie jednej trójki z sześciu liczb, o ile w typowanym zbiorze 9 liczb trafimy 4.

Czasem w nazwie systemu umieszcza się oznaczenia literowe, ułatwiające rozczytanie kolejnych liczb. Dla przykładu: 6S9L12Z-GWAR3/4 oznacza to samo, co 6/9/12-3/4. Kolejne literki oznaczają: skreślenia, ilość liczb w systemie, ilość zakładów. GWAR, jak się nie trudno domyśleć, sugeruje gwarancję.

Warto wspomnieć, że jeżeli w nazwie systemu występuje (zazwyczaj na początku) literka „i”, oznacza to, że system jest matematycznie idealny.

Właśnie… system matematycznie idealny. Cóż to takiego? Jest to jeden z rodzajów systemów charakteryzujący się pewnymi specyficznymi cechami. Biorąc pod uwagę owe właściwości systemów (związane zarówno z budową samego systemu jak i możliwościami jakie oferuje) możemy wyróżnić następujące rodzaje:

SYSTEMY PEŁNE – charakteryzują się tym, że zawierają wszystkie możliwe do utworzenia kombinacje z danego podzbioru liczb. Przykładowo, wszystkie kombinacje dla systemu 2/4/6-2/2 wyglądają następująco (numer zakładu -> obstawiana kombinacja):

01 -> 1, 2
02 -> 1, 3
03 -> 1, 4
04 -> 2, 3
05 -> 2, 4
06 -> 3, 4

Zalety:
- najwyższe możliwe wygrane w przypadku wytypowania właściwej ilości liczb

Wady:
- wysokie koszty gry (obstawiamy wszystkie możliwe kombinacje), zwłaszcza przy większej ilości liczb w systemie.

Zastosowanie:
Rzadko stosuję systemy pełne ze względu na ich kosztowność. Jeżeli już gram, to najczęściej pełnymi 2/4/6-2/2, 4/5/5-3×2/2 i 5/6/6-3×3/3. Nie oferują kosmicznych zysków, ale za to spokojnie można przy ich zastosowaniu obstawiać jakiś zestaw przez dłuższy okres czasu i nie spłukać się finansowo w przypadku niepowodzenia. Dodatkowo, jeżeli ktoś czuje się na siłach, można dokoptować do każdego z nich jedną lub dwie liczby twarde i wtedy zaczyna się robić naprawdę przyjemnie :-)

SYSTEMY SKRÓCONE – zawierają pewną ilość kombinacji pochodzących z systemu pełnego, dobraną w taki sposób, aby zagwarantować konkretną wygraną w przypadku trafienia odpowiedniej ilości liczb. Dla przykładu, wspomniany powyżej system pełny 2/4/6-2/2 można wyrzucając dwa dowolne zakłady skrócić do 2/4/4-2/3. Obowiązuje jednak zasada „coś za coś” i z obniżką kosztów gry idzie w parze obniżenie gwarancji.

System wygląda następująco:

01 -> 1, 3
02 -> 1, 4
03 -> 2, 4
04 -> 3, 4

I gwarantuje nam trafienie dwójki w przypadku, gdy trzy spośród czterech wziętych do systemu liczb zostaną wylosowane. Trafienie dwóch liczb daje nam 66% szansę na dwójkę. Rysująca się relacja jest prosta do wychwycenia: w tym konkretnym przypadku zmniejszenie kosztu gry o 1/3 doprowadziło do takiego samego zmniejszenia minimalnej gwarancji (uwaga: to nie jest generalna zasada, którą można zastosować do wszystkich systemów!).

Zalety:
- mniejszy koszt gry,
- możliwość dopasowania systemu do konkretnych oczekiwań.

Wady:
- dużo mniejsza szansa na trafienie głównych wygranych.

Zastosowanie:
Może popełniam błąd, ale postępuję odwrotnie do zasady „mierz wysoko” i nie gram o najwyższe wygrane. Wolę zyskać mniej, wydając mniej. Właśnie dlatego systemy skrócone (a w szczególności ich „matematycznie idealny” wariant) stosuję najczęściej. Nie mam swojego „ulubieńca”, ponieważ systemy dobieram indywidualnie do przewidywanych liczb i dostępnych środków finansowych.

SYSTEMY MATEMATYCZNIE IDEALNE (SMI) – systemy skrócone charakteryzujące się tym, że każda liczba i każda para występuje w nich dokładnie tyle samo razy. Dzięki temu systemy te są dużo bardziej „wyważone”, oferując najbardziej wyśrubowaną gwarancję jaką tylko można uzyskać w systemach skróconych. Proces ich tworzenia jest nieco skomplikowany, poza tym nie każda kombinacja ilości skreśleń i liczb wybranych do systemu pozwala na stworzenie takiego systemu.

Zalety:
- oferują najlepszą możliwą gwarancję,
- dostępne jest darmowe narzędzie do konstruowania tych systemów.

Wady:
- nie każda kombinacja parametrów (ilość skreśleń i liczb) zezwala na utworzenie systemu,
- brak wpływu na wielkość systemu może powodować wysokie koszty,
- proces tworzenia jest skomplikowany i (przy „odważniejszych” parametrach) długotrwały.

Zastosowanie:
Systemy matematycznie idealne stosuję zawsze wtedy, gdy za rozsądne pieniądze można zastąpić nimi zwykłe systemy skrócone i gdy czas tworzenia takiego systemu nie będzie astronomiczny.

SYSTEMY REDUKCYJNE – systemy skrócone, charakteryzujące się dodatkowymi wymaganiami, jakie muszą spełniać kombinacje, wchodzące w skład systemu, np. suma liczb stanowiących kombinację musi znaleźć się w konkretnym przedziale albo w kombinacji musi wystąpić określona ilość liczb parzystych.

Zalety:
- niższe koszty gry,
- możliwość celowania w wygrane wyższych stopni,
- można pozwolić sobie na większą ilość liczb wziętych do systemu.

Wady:
- brak bezpośredniego wpływu na ilość zakładów,
- konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na analizy związków zachodzących między liczbami,
- trudności w określaniu gwarancji.

Zastosowanie:
W praktyce systemy te nadają się tylko do gier Duży Lotek, Express Lotek i Twój Szczęśliwy Numerek. Dzieje się tak z prostej przyczyny: w wymienionych wyżej grach ilość liczb skreślanych na zakładzie jest równa ilości liczb losowanych. W Multi Lotku jest inaczej: w zależności od tego ile obstawiamy liczb, stosunek losowanych do skreślanych waha się w granicach 2 – 20. Przez to zarówno analiza losowań pod kątem związków między liczbami, jak i tworzenie systemów wykorzystujących owe związki jest znacznie utrudniona.
Niemniej jednak dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów redukcyjnych mamy możliwość jednoczesnego obniżania kosztu gry i w pewnym sensie „rzeźbienia” systemu. Więcej szczegółów na temat systemów redukcyjnych w osobnych artykułach.

SYSTEMY LOSOWE – gdy ktoś w kolekturze wykupuje 8 zakładów Dużego Lotka na chybił-trafił, wtedy obstawia systemem losowym.

Zalety:
- nie trzeba zastanawiać się nad wyborem liczb i wypełnianiem zakładów.

Wady:
- zerowy wpływ na inwestowane w grę pieniądze.

Zastosowanie:
Dwa słowa: marnowanie pieniędzy. Moim zdaniem, oczywiście.

SYSTEMY ŁAŃCUCHOWE – takie systemy skrócone, których głównym założeniem jest to, że grający stara się trafić możliwie najwięcej liczb znajdujących się blisko siebie. Definicja jest nieco nieprecyzyjna, zatem przykład:

Mamy 9 liczb: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Powiedzmy, że chcemy zagrać na 5 skreśleń, zatem nasze liczby rozpisujemy następująco:

01 -> 1, 2, 3, 4, 5
02 -> 2, 3, 4, 5, 6
03 -> 3, 4, 5, 6, 7
04 -> 4, 5, 6, 7, 8
05 -> 5, 6, 7, 8, 9

Myślę, że sposób postępowania przy tworzeniu systemów tego typu jest łatwy do wychwycenia.

Załóżmy, że w dziewięciu wybranych trafiamy następujące 5 liczb: 3,4,5,6,7. Co się wtedy dzieje? Cieszymy się z wygranych 354 PLN, gdyż mamy trafioną „piąteczkę”, dwie „czwórki” i dwie „trójki”! A gdybyśmy tak trafili również 5 liczb, ale nieco innych… np. 1,2,6,8,9? Wtedy już nie będzie tak wesoło, bo „wytarabanimy” całe 2 złote (jedna „trójka”, trzy „dwójki” i „jedynkę”).

W obu przypadkach trafiliśmy dwie piątki, ale w zależności jak rozłożyły się liczby, zysk wahał się od 2 do 354 złotych.

Zalety:
- niewielka ilość zakładów do obstawienia,
- łatwość rozpisania takiego systemu.

Wady:
- duża nieprzewidywalność wyników gry takim systemem,
- nierówny udział liczb w systemie (w wymienionym przykładzie 1 i 9 występują tylko jeden raz).

Zastosowanie:
Popularność tych systemów mówi sama za siebie, jednak jeżeli znalazłby się ktoś, kto potrafiłby skutecznie typować liczby w skupiskach — wtedy na pewno wartość tego podejścia do gry znacznie by wzrosła.

SYSTEMY ZŁOŻONE – jak sama nazwa wskazuje, powstają z połączenia dwóch lub więcej systemów. Dla przykładu: z systemów 2/3/3-2/2 i 2/4/6-2/2 można utworzyć następujący system 4/7/18:

Zestaw liczb A: 1, 2, 3
Zestaw liczb B: 4, 5, 6, 7

System 2/3/3-2/2:

01 -> 1, 2
02 -> 1, 3
03 -> 2, 3

System 2/4/6-2/2:

01 -> 4, 5
02 -> 4, 6
03 -> 4, 7
04 -> 5, 6
05 -> 5, 7
06 -> 6, 7

System 4/7/18:

01 -> 1, 2, 4, 5
02 -> 1, 2, 4, 6
03 -> 1, 2, 4, 7
04 -> 1, 2, 5, 6
05 -> 1, 2, 5, 7
06 -> 1, 2, 6, 7
07 -> 1, 3, 4, 5
08 -> 1, 3, 4, 6
09 -> 1, 3, 4, 7
10 -> 1, 3, 5, 6
11 -> 1, 3, 5, 7
12 -> 1, 3, 6, 7
13 -> 2, 3, 4, 5
14 -> 2, 3, 4, 6
15 -> 2, 3, 4, 7
16 -> 2, 3, 5, 6
17 -> 2, 3, 5, 7
18 -> 2, 3, 6, 7

Jak można zauważyć, system powstał poprzez połączenie kombinacji z obu systemów składowych w sposób „każda z każdą”, stąd ilość zakładów w systemie złożonym jest iloczynem ilości zakładów tworzących poszczególne systemy. W tym wypadku:

3 zakłady x 6 zakładów = 18 zakładów

Gwarancja w przypadku systemu złożonego jest nieco trudniejsza do wyznaczenia i zależy od tego ile liczb padnie w każdym z zestawów wybranych do poszczególnych systemów składowych.

W tym konkretnym wypadku przy trafieniu dwóch dowolnych liczb bez względu na to, jak są rozdysponowanie między zestawami, mamy zagwarantowane conajmniej 3 „dwójki”.
Gdy trafimy dwie liczby w pierwszym zestawie, mamy sześć dwójek. Ta sama sytuacja w zestawie drugim daje zaledwie trzy „dwójki”.

Zalety:
- duża swoboda w doborze parametrów systemów składowych,
- większa szansa na wygrane niższych stopni.

Wady:
- skomplikowane wyznaczanie gwarancji,
- zazwyczaj duże ilości zakładów do obstawienia.

Zastosowanie:
Wartościowa metoda gry w przypadku, gdy nasze typowania opieramy na badaniu wypadalności liczb w poszczególnych zestawach. Można wtedy połączyć dwa lub trzy takie zestawy w system i oczekiwać wygranej nawet wtedy, gdy w samych zestawach wypadnie niewielka ilość liczb. Niestety jest to metoda dość kosztowna i raczej nie nadaje się do codziennego grania (chyba, że kogoś na to stać).

SYSTEMY STREFOWE – są dość podobne do opisanych wyżej systemów złożonych, z tą różnicą, że zamiast łączyć całe systemy, łączymy poszczególne zestawy liczb. Zasadę wyjaśnię na poniższym przykładzie:

Mamy 3 zestawy liczb:
- zestaw A: 1, 2, 3
- zestaw B: 4, 5
- zestaw C: 6, 7, 8, 9

Teraz łączymy liczby z tych zestawów w trójki w taki sposób, żeby w trójce wystąpiła jedna liczba z każdego zestawu (zakład -> liczba z zestawu A, liczba z zestawu B, liczba z zestawu C):

01 -> 1, 4, 6
02 -> 1, 4, 7
03 -> 1, 4, 8
04 -> 1, 4, 9
05 -> 1, 5, 6
06 -> 1, 5, 7
07 -> 1, 5, 8
08 -> 1, 5, 9
09 -> 2, 4, 6
10 -> 2, 4, 7
11 -> 2, 4, 8
12 -> 2, 4, 9
13 -> 2, 5, 6
14 -> 2, 5, 7
15 -> 2, 5, 8
16 -> 2, 5, 9
17 -> 3, 4, 6
18 -> 3, 4, 7
19 -> 3, 4, 8
20 -> 3, 4, 9
21 -> 3, 5, 6
22 -> 3, 5, 7
23 -> 3, 5, 8
24 -> 3, 5, 9

Wyszły nam 24 kombinacje, co zgadza się z iloczynem ilości liczb z poszczególnych zakładów:

3 liczby (A) x 2 liczby (B) x 4 liczby (C) = 24 zakłady

Pozostaje kwestia gwarancji, z której wyznaczeniem podobnie jak w systemach złożonych, jest trochę zabawy. Niemniej jednak zawsze wiadomo jedno: wystarczy trafić po jednej z liczb w każdym zestawie, żeby zagwarantować sobie posiadanie zakładu z wszystkimi trafieniami i, zazwyczaj, kilku wygranych niższego stopnia. Jeżeli choćby w jednym zestawie trafimy więcej niż jedną liczbę, a pozostałe będą miały conajmniej jedno trafienie… wtedy spływa na nas rzeka pieniędzy. Przykładowo uzyskaliśmy następujące trafienia: 2 liczby w zestawie A, 1 w zestawie B i 2 w zestawie C, można obliczyć, że mamy trafione 2x1x3=6 trójek. Jeżeli jednak choćby jeden z zestawów zostanie wytypowany błędnie (zero trafień), to rzadko kiedy uda się odzyskać włożone w grę pieniądze.

Zalety:
- wystarczy trafić po jednej liczbie w zestawie i mamy JACKPOT.

Wady:
- przy większych zestawach niemiłosiernie wysokie koszty gry, przewyższające nieraz nawet możliwą wygraną.

Zastosowanie:
Jeżeli często trafiamy conajmniej jedną liczbę w naszych zestawach, warto zastanowić się nad grą tymi systemami. Koszty są dość wysokie, ale zawężając ilość liczb w zestawie można pokusić się o trafianie wygranych niższego stopnia. Taka gra na trzy zestawy po dwie liczby daje nam dość ciekawe możliwości w grze o trójkę, a jeżeli jeszcze uzupełnić taki systemik o pewniaka… mogłoby być interesująco :-)

SYSTEMY 100% – na sam koniec zostawiłem owiane legendami, znienawidzone przez rzesze graczy i kosztujące fortunę systemy stuprocentowe. Są to systemy, a raczej sposoby gry, sprzedawane za pośrednictwem telegazety, internetu i innych mediów, wabiące nas hasłami w stylu „dorób sobie do pensji”, „dzięki mojemu sposobowi będziesz bogaty”, „zarobiłem w marcu 3245, w kwietniu 1668, a w maju aż 5678 złotych!” itp. a w rzeczywistości stanowiącymi kolejny wariant gry na tzw. progresję, czyli podbijanie stawki.

Chyba najsłynniejszym systemem stuprocentowym jest ZOOM. Nie będę się tu na jego temat rozpisywał, bo wszyscy go znają (a ci, co nie znają, będą mogli się z nim i jemu podobnymi zapoznać w jednym z artykułów na g-lotto), ale stanowczo zaznaczę jedno: TE SYSTEMY FAKTYCZNIE SĄ STUPROCENTOWE! Problem w ich wykorzystaniu leży gdzie indziej: mało kogo stać na to, żeby grać nimi aż do osiągnięcia wygranej. I tu jest pies pogrzebany.

Najprostszym systemem stuprocentowym jest gra w Multi Lotka na parkę liczb. W momencie, gdy parka pada — inkasujemy gotówkę. Gdy nie pada, wysyłamy tę samą parkę na następne losowanie, z tym, że gramy za większą stawkę. Statystycznie parka powinna wypaść raz na około 16 losowań. Praktyka zna przypadki, gdy dana dwójka liczb nie występowała razem przez ponad dwieście losowań.

Teraz zonk: a co, jeżeli byłoby mnie stać na to, żeby obstawiać te 200 losowań? Wygrałbym na 100%! No ale mnie nie stać, więc te metody gry nie są dla mnie. Inna sprawa, że gdybym miał pieniędzy na tak długie podbijanie stawki to granie w Lotto miałbym w szanownym poważaniu.

Zatem…

Zalety:
- faktycznie, na 100% można wygrać…

Wady:
- jeżeli ma się pieniądze na grę :-)

Zastosowanie:
Systemy przeznaczone tylko dla obrzydliwie bogatych, ortodoksyjnych fanów Lotto, dla których codzienne oglądanie losowania jest jednocześnie rytuałem i najlepszą telenowelą.

To tyle odnośnie gry systemowej. Nie pozostaje mi już nic innego jak tylko życzyć pełnej sukcesów gry przy jak najmniejszych wydatkach.

PS. Jak zwykle, zachęcam do komentowania moich wypocin :-)

{ 35 odpowiedzi }

stefek Maj 21, 2006 o 10:42 pm

Autor-jest prawdziwym fachowcem. gram od 50 lat sam ukladalem kiedys systemy na piechotke.wiem wiec o co chodzi w tym temacie.niemniej choc ciagle gram mam duze korzysci przestalem palic bo gdzies szukalem rezerw
finansowych
i doszedlem do wnioskow ze mozna wygrac jesli ma sie duze pieniadze.co zreszta autor podkreslil. niejednokrotnie bym wygral fortune lecz zabraklo mi pieniedzy na kolejne przebitki.pozdrawiam

stefek Maj 21, 2006 o 10:44 pm

kazdemu kto do mnie napisze jestem gotow za darmo udostepnic systemy na dowolna ilosc skreslen z dowolnej ilosci liczb

konrad Maj 22, 2006 o 9:11 pm

hej. to moze masz cos dla biednego studenta ktory potrzebuje jakos zarobic na zycie a nie moze isc do pracy bo sesja…

konrad Maj 22, 2006 o 9:12 pm

odpisz na hesus0@op.pl

Łukasz Czerwiec 3, 2006 o 6:34 pm

Dajcie jakieś pewniaki jakieś system które często wchodzą

Armani Czerwiec 14, 2006 o 3:17 am

Napisz stefek mi na maila please. Moje gg 5190138 prosze o kontakt o jakis sensowny system fast money… :) pozdro

Sylwunia Czerwiec 19, 2006 o 12:36 pm

siema!! ja tez chetnie bym cos wygrała bo jestem w podobnej sytuacji jak konrad-pozdrawiam

krzys Czerwiec 20, 2006 o 9:44 pm

hejka, szukam jakiejs zyczliwej osoby która pomoze mi zarobic troche kasy w multilotku. POZDRAWIAM

jez Lipiec 17, 2006 o 6:19 pm

szukam systemu na 7 skreslen z 27 liczb z gwarancjami co najmniej 5/5 jesli sie uda to sie podziele

jez Lipiec 17, 2006 o 6:20 pm

piszcie na kalwaro@wp.pl

gma Lipiec 17, 2006 o 7:03 pm

@jez:

Wlasnie generuje dla Ciebie ten system, ale jest pewien problem. Mianowicie juz mam 100 zakladow, a dopiero pokrylem 2% wszystkich piatek. Podejrzewam, ze finalny system moze byc niesamowicie drogi do wyslania i ewentualne zyski nie pokryja kosztu gry… :-/

Greg Lipiec 18, 2006 o 7:55 pm

Mam pytanko do GMA czy mozesz sprobowac wygenerowac system do multi lotka na 30 liczb 7 skreslen 7 przy 7, albo chociaz przyblizony koszt tego systemu.
Pozdrawiam

gma Lipiec 18, 2006 o 10:01 pm

@Greg:

Jasne, że mogę wygenerować. Mija się to jednak z celem, gdyż Twoje parametry systemu owocują dokładnie 2035800 kombinacjami, co — jak łatwo policzyć — grającego tym systemem będzie kosztowało dokładnie 2544750 złotych. O czasie poświęconym na wypełnianiu blankietów już nie wspominam ;-)

Greg Lipiec 19, 2006 o 3:47 pm

Gma dzieki za info pozdrawiam

Greg Lipiec 20, 2006 o 10:48 pm

Jeszcze jedno pytanko mam czy ktos posiada dajmy na to pary., trojki i czworki najczesciej wystepujace z 200 lub 500 losowan??
pozdrawiam

Greg Lipiec 20, 2006 o 10:49 pm

chodzi oczywiscie o multi lotka i najlepiej byloby gdyby byly wyroznione przedzialy a najbardziej chodzi mi o przedzial od 30 do 60 z gory dzieki

slawib Wrzesień 11, 2006 o 1:30 pm

Czy jest system, który naprawdę się sprawdza? Testowałem kilka i żaden nie przynosił zysku.

slawib Wrzesień 11, 2006 o 7:51 pm

Czy ktoś potrafi powiedzieć czy jest dobry i sprawdzony system do gry w multilotka na 2 lub 3 skreślenia i jak największą ilość cyfr.

slawib Wrzesień 11, 2006 o 9:10 pm

Lub liczb, jak kto woli

Pawel Wrzesień 29, 2006 o 8:50 pm

GMA czy mógłbyś mi wygenerować system pełny na trafienie jednej „trójki” w Dużym Lotku? Próbowałem sam to zrobić, ale niestety mnie przerosło…
Z tego co wiem powinien się zamknąć w 60 kombinacjach.

Pozdrawiam

gma Wrzesień 30, 2006 o 7:18 pm

@Pawel:
Niestety, w sześćdziesięciu kombinacjach się nie zamknie. Najmniejszy znany mi system ma 163 kombinacje. Wklejam go poniżej…

1 - 1 2 3 7 11 15
2 - 1 2 4 8 12 19
3 - 1 2 5 9 16 20
4 - 1 2 6 13 17 21
5 - 1 2 10 14 18 22
6 - 1 3 4 5 6 10
7 - 1 3 8 9 13 14
8 - 1 3 12 16 17 18
9 - 1 3 19 20 21 22
10 - 1 4 7 9 17 22
11 - 1 4 11 13 18 20
12 - 1 4 14 15 16 21
13 - 1 5 7 8 18 21
14 - 1 5 11 14 17 19
15 - 1 5 12 13 15 22
16 - 1 6 7 12 14 20
17 - 1 6 8 11 16 22
18 - 1 6 9 15 18 19
19 - 1 7 10 13 16 19
20 - 1 8 10 15 17 20
21 - 1 9 10 11 12 21
22 - 2 3 4 9 18 21
23 - 2 3 5 8 17 22
24 - 2 3 6 14 16 19
25 - 2 3 10 12 13 20
26 - 2 4 5 7 13 14
27 - 2 4 6 15 20 22
28 - 2 4 10 11 16 17
29 - 2 5 6 11 12 18
30 - 2 5 10 15 19 21
31 - 2 6 7 8 9 10
32 - 2 7 12 16 21 22
33 - 2 7 17 18 19 20
34 - 2 8 11 14 20 21
35 - 2 8 13 15 16 18
36 - 2 9 11 13 19 22
37 - 2 9 12 14 15 17
38 - 3 4 7 8 16 20
39 - 3 4 11 12 14 22
40 - 3 4 13 15 17 19
41 - 3 5 7 9 12 19
42 - 3 5 11 13 16 21
43 - 3 5 14 15 18 20
44 - 3 6 7 13 18 22
45 - 3 6 8 12 15 21
46 - 3 6 9 11 17 20
47 - 3 7 10 14 17 21
48 - 3 8 10 11 18 19
49 - 3 9 10 15 16 22
50 - 4 5 8 9 11 15
51 - 4 5 12 17 20 21
52 - 4 5 16 18 19 22
53 - 4 6 7 11 19 21
54 - 4 6 8 14 17 18
55 - 4 6 9 12 13 16
56 - 4 7 10 12 15 18
57 - 4 8 10 13 21 22
58 - 4 9 10 14 19 20
59 - 5 6 7 15 16 17
60 - 5 6 8 13 19 20
61 - 5 6 9 14 21 22
62 - 5 7 10 11 20 22
63 - 5 8 10 12 14 16
64 - 5 9 10 13 17 18
65 - 6 10 11 13 14 15
66 - 6 10 12 17 19 22
67 - 6 10 16 18 20 21
68 - 7 8 11 12 13 17
69 - 7 8 14 15 19 22
70 - 7 9 11 14 16 18
71 - 7 9 13 15 20 21
72 - 8 9 12 18 20 22
73 - 8 9 16 17 19 21
74 - 11 12 15 16 19 20
75 - 11 15 17 18 21 22
76 - 12 13 14 18 19 21
77 - 13 14 16 17 20 22
78 - 23 24 25 26 27 28
79 - 23 24 26 29 30 31
80 - 23 24 29 45 48 49
81 - 23 24 32 33 34 35
82 - 23 25 27 32 35 36
83 - 23 25 27 33 37 38
84 - 23 25 27 39 40 41
85 - 23 25 27 42 43 44
86 - 23 26 28 31 36 37
87 - 23 26 31 33 45 46
88 - 23 26 31 35 47 48
89 - 23 28 31 34 35 49
90 - 23 28 32 34 40 43
91 - 23 29 38 46 47 49
92 - 23 30 38 45 47 49
93 - 23 30 38 46 48 49
94 - 23 32 34 36 41 44
95 - 23 32 34 37 39 42
96 - 23 38 39 41 43 49
97 - 23 38 40 42 44 49
98 - 24 25 26 33 35 49
99 - 24 25 29 30 34 38
100 - 24 25 31 34 37 49
101 - 24 26 32 36 38 49
102 - 24 27 29 30 32 49
103 - 24 27 31 33 35 38
104 - 24 28 29 33 36 37
105 - 24 28 39 44 46 48
106 - 24 28 41 42 45 47
107 - 24 29 33 42 43 44
108 - 24 30 33 35 46 47
109 - 24 33 35 39 40 41
110 - 24 36 39 43 45 47
111 - 24 36 40 42 46 48
112 - 24 37 40 44 45 47
113 - 24 37 41 43 46 48
114 - 25 26 28 40 43 49
115 - 25 26 36 41 44 49
116 - 25 26 37 39 42 49
117 - 25 28 34 36 37 38
118 - 25 29 31 32 45 47
119 - 25 29 31 32 46 48
120 - 25 30 31 32 45 48
121 - 25 31 32 39 40 44
122 - 25 31 32 41 42 43
123 - 25 33 34 38 45 46
124 - 25 34 35 38 47 48
125 - 26 27 29 34 45 48
126 - 26 27 30 34 46 47
127 - 26 27 34 39 43 44
128 - 26 27 34 40 41 42
129 - 26 28 31 32 33 38
130 - 26 32 34 35 37 38
131 - 26 32 38 39 40 41
132 - 26 32 38 42 43 44
133 - 27 28 31 38 40 43
134 - 27 28 32 36 37 49
135 - 27 31 33 34 36 49
136 - 27 31 36 38 41 44
137 - 27 31 37 38 39 42
138 - 27 32 33 45 46 49
139 - 27 32 35 47 48 49
140 - 28 29 33 39 44 47
141 - 28 29 35 41 42 46
142 - 28 30 33 41 42 48
143 - 28 30 35 39 44 45
144 - 28 30 40 43 46 47
145 - 28 35 43 45 47 48
146 - 28 36 39 40 41 44
147 - 28 37 40 42 43 45
148 - 29 30 33 38 45 48
149 - 29 33 36 40 42 47
150 - 29 33 37 41 43 47
151 - 29 35 36 39 43 46
152 - 29 35 37 40 44 46
153 - 29 39 40 41 45 48
154 - 30 33 36 39 43 48
155 - 30 33 37 40 44 48
156 - 30 35 36 40 42 45
157 - 30 35 37 41 43 45
158 - 30 36 41 44 46 47
159 - 30 37 39 42 46 47
160 - 31 34 39 40 41 49
161 - 31 34 42 43 44 49
162 - 33 36 39 44 45 46
163 - 35 36 37 42 44 48

Może dałoby się go jeszcze jakoś zoptymalizować, ale nie mam ani czasu ani potrzeby się tym zajmować :-)

Pawel Październik 1, 2006 o 3:32 am

Super, wielkie dzięki :)
Czym to generujesz? ;)

Mam jedno pytanie: Czy ten system obejmuje wszystkie możliwe „trójki”?
Bo jeśli tak, to korzystając z tego sytemu trafię dwie, a jeśli chcę trafić jedną to spokojnie mogę pominąć pierwsze 49 kombinacji – bo zawsze co najmniej 3 wylosowane liczby muszą być większe od 3 :)

Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam!

gma Październik 1, 2006 o 3:16 pm

@Pawel:
Ten system akurat jest z sieci. Próbowałem taki wygenerować sobie przy pomocy programu Covermaster, ale z pełną optymalizacją trwałoby to dość długo.

Oczywiście jest to system gwarantujący trafienie *jednej* trójki przy sześciu trafionych liczbach, więc nie ma tu wszystkich możliwych trójek.

Jerzy Lipiec 22, 2007 o 11:36 pm

Bardzo mnie cieszy Wasza obecność w serwisie.Pozdrówka!!!!!!!Jerzy

nanko Listopad 1, 2007 o 2:28 pm

do kitu ten system, można trafić przykładowo dziesięć trójek
a nie trafić nawet czwórki!

ares Listopad 21, 2007 o 7:11 pm

pomocy chciał bym coś wrescie wygrać wyłożyłem już około tysiaka i ani razu nie trafiłem nawet 4 pomocy gg5758329

kapsel73 Listopad 26, 2007 o 12:19 am

jak napsac system zeby 7 z 27 wygrac 5 przy 7

robert Grudzień 6, 2007 o 10:37 am

zagrajcie ams i zdecydujcie czy tak latwo http://www.lc.yum.pl/ams/indexliga.php

Dariusz Grudzień 20, 2007 o 10:55 am

Panowie jeśli się przyjrzymy wwszystki losowaniom multi lotka to każdy z was potwierdzi iz z 20 liczb kt€re są wybierane prawie zawsze jest 10 parzystych i 10 nieparzystych więc można by było wybrać 10 liczb nie z 80 lecz 10 z 40 liczb. Jeśli ma ktoś jakiś pomysł na kombinacje 10 liczb z 40 proszę o kontakt.ing146 @wp.pl.

gma Luty 23, 2008 o 8:42 pm

@shox:
gma swietny post ;]

Dzięki :-)

Mam do Ciebie pewne pytanie przekonal mnie system lancuchowy moze i malo mozliwosci do manewrow no ale coz;]

Jak to w życiu: coś za coś.

ok do rzeczy mamy do wyboru od 1 do 40 losujemy z tego 5 liczb. W swoim przykladzie uzyles 9 liczb typowanych przez Ciebie… rozpisanych na 5 zakladow. Ja bym to chcial zrobic na 25 zakladow max 30.

Trochę się zamieszałem w zrozumieniu Ciebie :-) Napisz dokładnie ile chcesz mieć liczb w puli, ile zakładów i na ile skreśleń chcesz grać, to rozwiniemy temat.

Co wedlug Ciebie jest korzystniejsze rozszezyc ilosc wybranych przez Ciebie liczb z 9 do np 20 i z nich ukladac zaklady czy moze zostac przy 9 ale wiecej mieszac ich ze soba.

Moim zdaniem im mniej liczb, tym lepiej. Dużą pulę musiałbyś rozkładać na więcej zakładów, co kosztuje, a w systemie łańcuchowym nie jest to równoznaczne z lepszą gwarancją.

Mam nadzieje ze za mocno nie nakrecilem ;] A moze masz ciekawsza propozycje co do ukladu od 1 do 40 losowanych 5 rozpisanych na max 30 zakladow ?

Na 30 zakładów najlepiej będzie zagrać jakimś systemem gwarancyjnym, bo wtedy dokładnie wiesz ile musisz trafić, żeby wygrać.

gma Luty 25, 2008 o 1:21 am

@Shox:
Oj Shox… dalej Cię nie rozumiem. Napisałbyś o jaką grę Ci chodzi, to byłoby łatwiej ;-) Wspominasz o zakresie liczb 1-40, więc domyślam się, że nie chodzi Ci o Multi Lotka (ani żadną inną grę dostępną w PL). W tym wypadku zaopatrz się w program Cover Master i po prostu wygeneruj sobie najlepszy z możliwych system gwarancyjny. ZTCMW Miliarder Lotto 3.0 Maćka Redla może mieć również kilka systemów w zanadrzu. Myślę jednak, że przy takim układzie gra na ok. 30 kuponów nie będzie w stanie spełnić Twoich wymagań.

Shox Luty 25, 2008 o 9:31 pm

To ja chyba latwiej wytlumaczyc nie umiem sorry w lotto jestem totalnym newbie ….. gra dostepna jest w stanach z puli 40 liczb losowanych jest 5 .Chcialbym to rozpisac na system matematycznie idealny przyklad :http://www.g-lotto.info/2006/06/02/systemy-lotto-matematyczny/ —> i6/9/12 <— z tym ze na 5 licz zamiast 6 w zakladzie. np. i5/8/11 lub i5/10/15 da rade ? Powiedz ze juz rozumiesz?;]

Cover Master ………… oczekuje na haslo ;]

gma Luty 25, 2008 o 11:39 pm

@Shox:
Teraz rozumiem :-) Moja rada brzmi: daruj sobie systemy łańcuchowe. Najlepiej wyjdziesz grając systemami gwarancyjnymi i/lub idealnymi, bo wtedy nie używasz „kota w worku”, a system, którego wszystkie parametry masz rozpracowane już na starcie.

Niestety nie mam dostępu do rozsądnego generatora systemów idealnych, więc skleciłem Ci na szybko system skrócony 5/15/28 z gwarancją 3 przy 4 trafionych liczbach.

Trafiając 3 liczby masz 55% szansy na trójkę.

Trafiając 4 liczby masz gwarantowaną jedną trójkę, ale w praktyce powinno ich być 2-3 (63% szansy). Masz też 10% szansy na czwórkę i 0-3 trójek.

Trafiając 5 liczb masz gwarantowane 3 trójki, ale w praktyce masz też 43% szansy na czwórkę i kilka mniejszych wygranych. Szansa na piątkę niestety ciągle kształtuje się na poziomie 0,9%.

Oto system:
01) 01 02 07 09 12
02) 01 02 10 13 15
03) 01 03 04 07 15
04) 01 03 05 12 14
05) 01 03 06 08 13
06) 01 04 08 09 14
07) 01 05 08 11 14
08) 01 05 10 11 12
09) 01 06 07 09 11
10) 02 03 05 10 11
11) 02 03 07 12 13
12) 02 03 08 11 15
13) 02 04 05 06 14
14) 02 04 05 07 15
15) 02 04 10 12 15
16) 02 04 11 12 14
17) 02 06 08 09 10
18) 03 04 05 09 13
19) 03 06 07 11 15
20) 03 09 10 12 14
21) 04 06 08 12 13
22) 04 06 10 11 13
23) 04 07 08 09 10
24) 05 06 09 12 15
25) 05 07 08 13 14
26) 05 08 11 12 15
27) 06 07 10 14 15
28) 09 11 13 14 15

Daj znać, czy Ci odpowiada.

Aha. Ten systemik i gwarancje wygenerowałem CoverMasterem, więc jak już się doczekasz na hasełka, będziesz mógł je sobie generować do woli :-)

jontt Marzec 9, 2008 o 11:10 pm

witam moj mail to jontt@wp.pl prosze gma abys sie skontaktowal ze mna:)

Patryk Listopad 23, 2008 o 12:35 pm

Prosze o system 6 z 25 duży lotek

Nie można komentować tego wpisu.

{ 2 trackbacki }

Previous post:

Next post: